Home » Sức khỏe » Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là gì?

thực phẩm chức năng

Khái niệm thực phẩm chức năng (Functional foods) được người Nhật sử dụng đầu tiên trong những năm 1980 để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những thành phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng giúp nâng cao sức khoẻ cho người sử dụng. Theo Viện Khoa học và Đời sống quốc tế (International Life Science ... Read More »